Camping

Peace & Love 2016 - Campa direkt på festivalområdet

Campingen är tillbaka på den plats där den fanns år 2006–2008 och där den även var 2015, på det stora grönområdet mellan parkeringen och järnvägen vid Folkets Park.

Campingen öppnar onsdag 6 juli kl. 12.00 och stänger söndag 10 juli kl. 12.00. Besökarna måste då ha lämnat campingen. Observera att du måste ha giltig entrébiljett för att få tillträde på campingen. Campingavgiften är 150 kr för hela helgen och åldersgränsen på campingen är 16 år. Detta räknas från det år du fyller 16 år. Man ska alltså vara född 2000 eller tidigare för att få tillträde till campingen.

Har du husvagn?

Samma campingbiljett gäller för att ta med dig husvagn. Bandet hämtas ut i bandutlämningen med camping-access som vanligt. Därefter kör du till vårt husvagnsinsläpp vid Jussi Björlings väg för lots in på parkering. Bilen skall sedan flyttas ut till ordinarie parkeringsplats. Det finns ej tillgång till gasol eller el.

btn-kop-festivalbiljett-med-camping

Det kommer att finnas campingvärdar och ordningsvakter på campingen. Lär känna personalen vid din campingplats. Hjälp dem att hålla vår camping som en trevlig och trygg plats att vara på under hela evenemanget. Om du ser någon som verkar misstänkt, eller om du är orolig över någons beteende, låt säkerhetpersonal eller entrévärdar veta det.

För allas säkerhet visiteras samtliga besökare vid ingång till festivalområdet. Vänligen läs igenom vår lista för att se vilka saker du bör lämna hemma. Otillåtna föremål kommer beslagtas och anmälas. Det kommer inte att ske någon återlämning av beslagtagna föremål.

Följande föremål får inte tas in på campingområdet:

 • Masker
 • Brandfarliga vätskor, begränsat till en enhet per läger.
 • Alla föremål som kan användas som vapen
 • Droger
 • Fyrverkerier, pyroteknik eller bengaler
 • Laserpekare
 • Generatorer
 • Elverk
 • Bilbatterier (blyackumulatorer o.dyl.)
 • Glasflaskor
 • Djur